Mogilno jest niewielkim miastem położonym w województwie kujawsko-pomorskim, granicząc jednocześnie z województwem wielkopolskim. Leży przy drodze DK15 i DK5.

POCZĄTKI MIASTA

Dawniej miasto należało do najważniejszych osad wczesnośredniowiecznej Polski. Należy do najstarszych osad na pograniczu Wielkopolski i Kujaw, jednym z terenów, na których kształtowało się państwo polskie. Na cyplu otoczonym wodami jeziora Mogileńskiego i bagnami od przełomu VIII i IX wieku do X wieku istniała osada wczesnośredniowieczna z palisadą i zasiekami. Od X wieku do przełomu XII i XIII wieku na tym samym miejscu znajdował się gród obronny połączony z lądem dwoma mostami. W XI w. powstał klasztor benedyktynów, który zajął część grodu. Benedyktyni, jak się uważa, zostali sprowadzeni z Tyńca przez Bolesława Szczodrego. Na północ od klasztoru rozwijała się osada, która w 1398 uzyskała od Władysława Jagiełły prawa miejskie.

RZOBIORY I PANOWANIE PRUSKIE

W 1772 miasto włączono do zaboru pruskiego, w latach 1807–1815 należało do Księstwa Warszawskiego. W czasie pożaru w 1808 spłonęły prawie wszystkie domy mieszkalne. Po upadku Księstwa Warszawskiego ponownie należało do Prus, początkowo w ramach Księstwa Poznańskiego (do 1848), następnie w ramach Prowincji Poznańskiej do początku 1919 roku. Od przełomu XVIII i XIX wieku Mogilno przeżywało zastój gospodarczy, przełamany dopiero po wybudowaniu linii kolejowych łączących z Poznaniem i Bydgoszczą (101 km odcinek Poznań-Inowrocław otwarto 26 maja 1872), Strzelnem (dł. 16,7 km; uruchomienie 15 października 1892), Barcinem (dł. 23,9 km; otwarcie 1 października 1912) i Orchowem (dł. 20,4 km; uruchomiono w 1921). Część linii kolejowych dokończono już po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. W XIX w. Mogilno słynęło z hodowli koni rasowych, najbardziej znanym hodowcą był Ferdynand Jung, który od 1850 dostarczał ogiery do cesarskich stadnin. Od 1889 do śmierci w 1910 proboszczem w Mogilnie był ks. Piotr Wawrzyniak, działacz społeczny i gospodarczy. Tu również urodził się w 1890 psycholog – Kurt Lewin. Z tego okresu pochodzi większość zabytkowych budynków w centrum.

LATA MIĘDZYWOJENNE

Dwudziestolecie międzywojenne to dla Mogilna stabilizacja gospodarcza i demograficzna. Liczba mieszkańców powoli rosła. Ludność utrzymywała się głównie z handlu i drobnych usług. Sytuacja zmieniła się w sierpniu 1939 roku. Coraz bardziej zwiększało się zagrożenie ze strony Niemiec. Burmistrz miasta był bardzo charyzmatyczną osobą. To on zaczął przygotowywać Mogilno do ewentualnej obrony. Powołano Straż Obywatelską. Miejscowa ludność wybudowała doły przeciwczołgowe.

II WOJNA ŚWIATOWA

Obrona Mogilna przed niemieckimi najeźdźcami trwała 7 dni. Wraz z wkroczeniem do miasta oddziałów Wehrmachtu (11.09.1939r.) rozpoczął się dla żyjących tu Polaków czas represji i prześladowań. Za bohaterską obronę we wrześniu 1939 miasto odznaczono w 1984 r. Krzyżem Grunwaldu III klasy. W czasie obrony zginęło wielu Polaków. Straty niemieckie też nie były małe. Jeden z pocisków artyleryjskich trafił jadący do pożaru wóz strażacki należący do mogileńskich strażaków. Cała załoga samochodu zginęła. Po wkroczeniu Wermachtu rozstrzelano kilkadziesiąt osób, a dużą grupę innych wywieziono. Burmistrzem został mieszkający przed wojną w mieście Niemiec. W końcu stycznia 1945 roku do miasta wkroczyła radziecka Armia Czerwona.

PRL

Już na początku 1945 roku Rosjanie przekazali miasto pod administracje polską. Okres do 1989 roku to dynamiczny rozwój miasta i wzrost liczby ludności. Do 1975 roku znajdowało się tu starostwo powiatu mogileńskiego (powiaty zniesiono w 1975). Przez większość czasu należało do województwa bydgoskiego.

MOGILNO JAKO STOLICA POWIATU

Powiat mogileński przywrócono w 1999 roku. Obecnie należą do niego 4 gminy. Miasto zawsze w swojej historii podczas istnienia powiatów w podziale administracyjnym było siedzibą starostwa. Przez wiele lat, w czasach świetności powiatu, należały do niego gminy: Mogilno, Strzelno, Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Pakość, Kruszwica, Janikowo (cześć), Trzemeszno i Orchowo. Podział terytorialny zmieniał się, dlatego te gminy nigdy nie były jednocześnie w powiecie. W czasie, gdy jedne z niego występowały, następne przybywały.

Źródło: Wikipedia

Nazwa Mogilno pochodzi od słowa mogiła, które dawniej oznaczało naturalny pagórek, wzgórze, potem zaczęto tak nazywać kopczyk usypywany zmarłym. Miejscowość w obecnie używanej formie Mogilno wymieniona jest w łacińskim dokumencie z 1282 roku wydanym w Dłusku i sygnowanym przez króla polskiego Przemysła II

Źródło: Wikipedia
 • Klasztor pobenedyktyński (obecnie klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów) Organizowane są tu rekolekcje, zjazdy rodzin, spotkania ruchów i stowarzyszeń „Jeden Świat”, spotkania diecezjalne, ogólnopolskie oraz międzynarodowe i ekumeniczne . Odbywają się tu także plenery malarskie i wystawy w otwartej w 2006 roku galerii „Monasterium”, a w wirydarzu koncerty i widowiska teatralne. Pomieszczenia centrum są wynajmowane na konferencje branżowe i szkolenia.
 • Kościół farny pod wezwaniem św. Jakuba Większego Ufundowany w XII w., przez rycerza Zbyluta z rodu Pałuków. Gotycką farę w obecnym kształcie wzniesiono na wcześniejszych fundamentach w 1511 roku.
 • Dzwonnica z przełomu XVIII i XIX wieku i pomnik przyrody lipę drobnolistną.
 • Dawny budynek Banku Spółdzielczego z początku XX w. zbudowany w stylu „weneckim” z inicjatywy ks. Piotra Wawrzyniaka.
 • Eklektyczne kamienice z XIX i XX wieku tworzące grzebieniową zabudowę miasta.
 • Eklektyczny XIX-wieczny gmach ratusza neogotycką formą nawiązujący do zamków zachodnioeuropejskich. Dziś jest to siedziba władz samorządowych miasta i powiatu.
 • Cmentarz wyznaniowy założony w 1816 roku z pomnikiem grobowym ks. Piotra Wawrzyniaka oraz zabytkowymi grobowcami z XIX i początku XX wieku o cechach architektonicznych neoklasycystycznych i neogotyckich.
 • W najbliższej okolicy Mogilna zachwycają swą architekturą polskie dwory (m.in. w Białotulu, Bielicach, Czarnotulu, Marcinkowie, Goryszewie, Gozdawie, Procyniu, Wieńcu); zwracają uwagę parki podworskie oraz pomniki przyrody (m.in. w Kunowie, Padniewie, Palędziu Kościelnym, Procyniu, Szczeglinie, Targownicy, Żabienku); zabytkowe drewniane i murowane; gotyckie lub barokowe kościoły (m.in. w Gębicach, Kwieciszewie, Niestronnie, Wylatowie). Na obrzeżach miasta liczne miejsca pamięci są śladem tragicznych dni II wojny światowej.
 • Jedną z atrakcji jest także leżąca 6 km na południe od Mogilna miejscowość Wylatowo, która w 2000 r. zasłynęła piktogramami pojawiającymi się w niewyjaśnionych okolicznościach w nieskoszonym zbożu. Odtąd Wylatowo znajduje się w centrum zainteresowania badaczy niezidentyfikowanych obiektów latających i pasjonatów zjawisk paranormalnych.
Źródło: www.mogilno.pl

Samo miasto otaczają niewielkie kompleksy leśne. Tereny są typowe dla pojezierza. Występują tu zróżnicowane zbiorniki wodne z otaczającą je zielenią. Środowisko jest bardzo czyste, gdyż w okolicy nie ma dużych zakładów przemysłowych. Okalające miasto obszary to głównie tereny rolnicze. W mieście i jego sąsiedztwie znajduje się też kilka pomników przyrody.

Mogilno posiada Park Miejski z wybudowanym w 2011 roku amfiteatrem, podświetlaną fontanną i placem zabaw. Przy ulicy Tadeusza Kościuszki znajduje się cmentarz. Park znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora mogileńskiego, co zostało wykorzystane przez władze samorządowe do stworzenia terenów do celów rekreacyjnych. Poza Parkiem Miejskim jest tu jeszcze kilka mniejszych parków i ogrodów.

Źródło: Wikipedia

Mieszkańcy Mogilna są bardzo aktywni w życiu społecznym i kulturalnym. Dlatego też na terenie miasta działa w mieście wiele instytucji kulturalnych, pozarządowych czy też projektów takich jak:

Jednymi z wielu miejsc na których dzieją się wydarzenia kulturalne w naszym mieście jest miejski amfiteatr, park, hala Widowiskowo-Sportowa.

Mieszkańcy Mogilna są bardzo aktywni również i w życiu sportowym co zrodziło takie kluby, stowarzyszenia czy też wydarzenia jak:

Mogilno może również pochwalić się bardzo bogatym zapleczem obiektów sportowych takich jak:

 • Kilka hal sportowych, w tym należy wyróżnić halę Widowiskowo-Sportową - jeden z najnowocześniejszych obiektów widowiskowo-sportowych w województwie kujawsko-pomorskim
 • Liczne boiska typu "orlik"
 • Basen
 • Boisko do piłki plażowej
 • Orlik lekkoatletyczny orlika z nową bieżnią tartanową o długości 400 metrów, miejscem do skoku w dal, pchnięcia kulą czy skoku wzwyż.
Z dumą i pasją stworzone przez grind-dev.com